Her presenteres nyheter og annen info fra Nordic Supply System AS, som kan være av interesse for våre kunder

og forbindelser.
Så som nye produkter og agenturer, samt info om messer og firmanytt.