Linker til våre leverandører.

  

Vaskere for: kasser, kar, korger, paller etc.
tunnelvaskere, kabinettvaskere.

Pakkemaskiner, kammermaskiner,
dyptrekkere, begerforseglere, krympelinjer.

Røykeskap, kokeskap, klimanlegg


DANSENSOR
Restoksygenmålere, Gassmålere, Gassmiksere.
On line og off line.
For MAP pakking av næringsmiddel.

 

 

Hurtighakkere fra 33 til 550 liter
Kverner og blandere for handverk og industri.

Kverner,  hakkere,  stappere,  bandsager.
For små og mellomstore produsenter.

Automatiske bandsager og tilhørende utstyr.
Skive og terningkuttere, "slicing and dicing"
Blanding, vakuumblanding og massering

Horisontale autoklaver  

Vertikale små autoklaver.
Frysetørking
Ismaskiner 30 til 12 500 kg/døgn
Ferskvannsis, sjøvannsis eller sørpeis.
Rensing av rør ved hjelp av is sørpe.

Automatiske og manuelle fileteringsmaskiner
for Pelagisk fisk.

 

Bandsager, kverner, etc. 

 

  Produkter for aktivt renhold av sko og hjul  ved passering ut og inn av produksjonslokaler. Nedfelt i gulv           

Produkt tining og tørking med radiofrekvens 

teknologi.

Høytrykkspylere: fullt program.